GOALBALL: INCIJATIVA ” SPORT ZA SLIJEPE PROŠIRUJE PERSPEKTIVE”

GOALBALL: INCIJATIVA ” SPORT ZA SLIJEPE PROŠIRUJE PERSPEKTIVE”

Foto: Goalball wikipedia

Goalball kao jedini sport za osobe s invaliditetom koji nije adaptacija nekog drugog sporta prezentiran je studentima  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu međunarodne konferencije Sport Tourism: “Red, Green and Blue Strategies.” Konferenciju je organizirala Katedra za turizam s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prezentaciji su sudjelovali članovi nacionalne reprezentacije i izbornik Matija Škoda.

U sklopu iste održano je kratko predavanje i prezentacija Goalballa kao sporta za osobe s oštećenjem vida u Sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta. Predavanje je održao prof. Derek van Rheen sa Sveučilišta Berkly, iz Kalifornije, SAD.

U okviru konferencije STC’16 pokrenuta je i inicijativa “Sport za slijepe proširuje perspektive“ – Goalball. Jedan od ciljeva ove inicijative je da se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Kineziološkim fakultetom, pokrene izvođenje sporta Goalball, a krajnji cilj je implementirati ovu aktivnost na razini Sveučilišta i time dovesti do šire senzibilizacije studenata prema osobama s invaliditetom.

Uvođenjem ovakvih kolegija omogućilo bi se studentima s različitim stupnjevima oštećenja vida mogućnost integracije među ostale studente kroz sportsku aktivnost te bi se ujedno kod ostalih studenata potaknuo razvoj senzibilizacije prema slijepim i slabovidnim osobama, ali i svim osobama s invaliditetom.

Obavještavamo Vas da portal hrvatskareprezentacija.hr zbog tehničkih poteškoća privremeno prestaje sa radom.