Poziv za nominaciju sportaša za dodjelu fair play nagrade za 2017. godinu

Poziv za nominaciju sportaša za dodjelu fair play nagrade za 2017. godinu

Na Velikom danu hrvatskog sporta, 20. prosinca, biti će proglašeni najbolji hrvatski sportaši i sportašice, kada se dodjeljuje i nagrada za fair play.

Na Velikom danu hrvatskog sporta, 20. prosinca, biti će proglašeni najbolji hrvatski sportaši i sportašice, kada se dodjeljuje i nagrada za fair play.

Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Predmetna nominacija treba sadržavati:

–          ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju

–          ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2017. godinu

–          kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja.

Nominacije za dodjelu nagrade HOO-a za fair play za 2017. godine potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail, biserka.vrbek@yahoo.com do 24. studenog 2017. godine, do 14.00 sati.

Svaka nominacija za fair play nagradu HOO-a, ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i Međunarodnog fair play odbora.

Obavještavamo Vas da portal hrvatskareprezentacija.hr zbog tehničkih poteškoća privremeno prestaje sa radom.