USKOK potvrdio istragu: “Dinamo oštećen za najmanje 117 milijuna kuna”

USKOK potvrdio istragu: “Dinamo oštećen za najmanje 117 milijuna kuna”

Uskok potvrdio provđenje istrage protiv braće Mamić, Damira Vrbanovića i njihova pomagača u Poreznoj upravi...

Zdravko Mamić/Foto: Mario Ćužić - ZNA

USKOK je službenim priopćenjem potvrdio provođenje istrage protiv prvookrivljenog Milana Pernara, drugookrivljenog Zdravka Mamića, trećeokrivljenog Zorana Mamića i četvrtookrivljenog Damira Vrbanovića zbog zlouporabe položaja i ovlasti, davanja i primanja mita, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreze, poticanja na zloupotrebu položaja i ovlasni, te pomaganja u utaji poreza.

Pernar je dobio 30 dana istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Vrbanović je odmah po povratku u Zagreb priveden i ispitan, a noć će provesti u pritvoru PNUSKOK-a. Sutra će najvjerojatnije sudac istrage odlučiti o daljnjim mjerama. Zanimljiva je današnja situacija s braćom Mamić. Nakon poziva na razgovor objavili su da će odmah krenuti prema Zagrebu, no nakon razgovora s odvjetnikom Čedom Prodanovićem odlučili su ipak ostati u Sloveniji do nedjelje na večer.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti: “Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, porezni inspektor Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Sesvete, od svibnja do prosinca 2012. godine, tijekom poreznog nadzora dohotka trećeokrivljenog za 2009., 2010. i 2011. godinu, kojim nadzorom je trebao utvrditi ima li trećeokrivljeni dokazane izvore prihoda za cjelokupnu imovinu i sve izdatke koje je imao u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011., te na utvrđeni nesrazmjer i neprijavljeni dohodak obračunati zakonom propisane iznose poreza, nakon što je saznao da je trećeokrivljeni na račun NK Dinamo 7. ožujka 2011. uplatio 3.083.324,56 kuna a dan kasnije 21.000.000,00 kuna na ime povrata pozajmica, na traženje trećeokrivljenog, uz obećanu novčanu naknadu, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi trećeokrivljenog, prvookrivljeni nije poduzeo potrebne radnje radi utvrđivanja porijekla navedenih novčanih iznosa, što je bio dužan učiniti, na koji način nije utvrdio sve okolnosti relevantne za utvrđivanje zakonitih prihoda i izdataka o kojima ovisi obveza plaćanja poreza na dohodak.

Na traženje trećeokrivljenog prvookrivljeni je 16. srpnja 2012. sastavio zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru i zaključak kojim se obustavlja postupak poreznog nadzora. Na opisani način prvookrivljeni nije obračunao porez na dohodak i prirez za 2011. godinu u iznosu od 12.209.650,67 kuna za koji iznos je trećeokrivljeni na štetu proračuna, pribavio nepripadnu imovinsku korist.

Nadalje, trećeokrivljeni je od prvokrivljenog tijekom veljače 2015. godine, zatražio da mu, nakon što je utvrđeno i od nadležnih institucija pravomoćno potvrđeno da je trećeokrivljeni dužan platiti porez i pripadajuće kamate u iznosu od 1.008.290,83 kune, uz obećanu novčanu naknadu, neosnovano i protivno rješenjima i odlukama, umanji obvezu poreza na dodanu vrijednost, na dobit te kamate utvrđene tijekom poreznog nadzora. U cilju realizacije navedenog prvookrivljeni je, iako nije bio zadužen za predmetni spis, isti uzeo u rad te je sačinio rješenje i nalog za knjiženje kojima je trećeokrivljeni neosnovano umanjio navedene obveze za 919.297,46 kuna, za što mu je trećeokrivljeni kao nagradu isplatio novčanu naknadu.

Međutim, do pribavljanja imovinske koristi trećeokrivljenog nije došlo jer je voditeljica porezne Ispostave Sesvete, nakon provedenih knjiženja te uvida u predmet, utvrdila da je rješenje koje je sačinio prvookrivljeni protivno odluci nadležnih institucija, te je po njezinom nalogu 6. ožujka 2015. doneseno rješenje kojim se poništava rješenje koje je sačinio prvookrivljeni.

Osim navedenog, nakon što je, tijekom provođenja poreznog nadzora na dodanu vrijednost, te poreza na dohodak i doprinose po osnovi pozajmica, zajmova i kredita pravnim i fizičkim osobama za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. srpnja 2010., utvrđeno da je NK Dinamo trećeokrivljenom davao više pozajmica u ukupnom iznosu od 24.083.324,56 kuna te nakon što je utvrđeno da se nevraćene pozajmice trebaju tretirati kao prividni pravni posao i da se trećeokrivljenom, kao primatelju istih, treba obračunati predujam poreza na drugi dohodak i prireza, drugookrivljeni, kao izvršni dopredsjednik i član Uprave NK Dinamo, i četvrtookrivljeni, kao glavni direktor i član Uprave NK Dinamo su tijekom veljače i ožujka 2011. godine, zajednički i u dogovoru s trećeokrivljenim, u cilju da trećeokrivljenom na teret NK Dinamo osiguraju novčana sredstva za vraćanje pozajmica te mu time pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, poduzeli radnje radi realizacije navedenog.

Tako je drugookrivljeni u ime i za račun NK Dinamo jednoj banci podnio zahtjev za kredit koji je u iznosu od 4.400.000 eura odobren i 7. ožujka 2011. doznačen na račun NK Dinamo. Nakon toga je, kako bi se prikrila stvarna namjena kredita, sačinjen „Anex ugovora o profesionalnom igranju“ koji je potpisao četvrtookrivljeni, a kojim je neosnovano utvrđeno pravo jednog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera iako su znali da je taj nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo. Sukladno Anexu, drugookrivljeni je 7. ožujka 2011. naložio plaćanje 25.894.262,83 kune s računa NK Dinamo na račun navedenog nogometaša, čime je za NK Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza u iznosu od 5.492.722,42 kune koji je plaćen iz navedenog kredita, nakon čega je nogometaš, sukladno uputi drugookrivljenog 25.894.262,83 kuna istog dana proslijedio na račun trećeokrivljenog koji je odmah iznos od 24.083.324,56 kuna proslijedio na račun NK Dinamo, i to na ime povrata dobivenih pozajmica, dok je ostatak zadržao za sebe.

Na taj su način neistinito prikazali da je trećeokrivljeni svojim sredstvima vratio predmetne pozajmice, zbog čega u daljnjem tijeku provođenja poreznog nadzora nije utvrđeno da se radi o prividnom pravnom poslu, te da NK Dinamo u 2007., 2008. i 2009. godini nije uplatio predujam poreza na drugi dohodak i prireza za trećeokrivljenog te da trećeokrivljeni navedene primitke nije prijavio u godišnjim poreznim prijavama. Na opisani je način trećeokrivljenom omogućeno izbjegavanje plaćanje poreza i prireza u iznosu od 12.654.497,89 kuna te mu je pribavljena i protupravna imovinska korist od 25.894.262,83 kune, dok je NK Dinamo oštećen za 36.672.114,32 kune.

Nadalje je prvookrivljeni, od rujna 2009. do listopada 2011. godine, u namjeri da sebi i članovima svoje obitelji pribavi znatnu nepripadnu imovinsku korist, nalagao isplate s računa NK Dinamo na račun jednog nogometaša u ukupnom iznosu od 81.136.427,30 kuna, čime je za NK Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza na drugi dohodak u iznosu od 14.233.064,27 kuna što je plaćeno iz navedenog iznosa. Potom je nogometaš, prema uputama drugookrivljenog, podigao 52.061.889,15 kuna, koji novac je nakon toga predavao drugookrivljenom i, prema njegovim uputama, članovima njegove obitelji. U cilju prikrivanja neosnovanosti navedenih isplata, drugookrivljeni je prikazao da se isplata vrši na temelju dokumenta pod nazivom „Anex ugovora o profesionalnom igranju“, kojim se neosnovano utvrđuje pravo navedenog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera.

Anex je potpisao drugookrivljeni, kao izvršni direktor NK Dinamo, iako je znao da je nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo. Na opisani način drugookrivljeni je za sebe i članove svoje obitelji pribavio protupravnu imovinsku korist od 52.061.889,15 kuna, dok je NK Dinamo oštećen za iznos od 81.136.427,30 kuna. U vezi primitaka u iznosu od 52.061.889,15 kuna, Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija provodi daljnje izvide i analize radi utvrđivanja poreznih obveza.

Na opisani je način drugookrivljenom i članovima njegove obitelji pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od najmanje 52.061.889,15 kuna, te trećeokrivljenom u iznosu od najmanje 38.103.913,50 kuna. GNK Dinamo je oštećen za iznos od najmanje 117.808.541,62 kuna, a proračun za iznos od najmanje 12.209.650,67 kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.”

Obavještavamo Vas da portal hrvatskareprezentacija.hr zbog tehničkih poteškoća privremeno prestaje sa radom.