Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke na sastanku u Belfastu

Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke na sastanku u Belfastu

ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke sudjelovao je od 22. do 24. studenog 2017. na sastanku projektnih partnera Projekta ReSport u Belfastu, u Sjevernoj Irskoj, u sklopu programa Erasmus+ Sport – Collaborative Partnership, na kojemu se izradio daljnji plan provedbe ReSport projekta.

Projekt ReSport promiče volonterske aktivnosti u sportu, socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti te promovira zdravlje kroz povećanje sudjelovanja i jednak pristup sportu za sve. Cilj projekta je provedba obuke za osobe s invaliditetom u zemljama partnera i to u prirodi, u teretani i uz IT alate. Također, projekt uključuje suradnju s organizacijama djece i mladih kako bi se poticala socijalna uključenost osoba s invaliditetom te njihove jednake mogućnosti u sportu.

Cilj partnerstva je promicati sudjelovanje ciljnih skupina u području sporta i tjelesne aktivnosti te podržati provedbu načela EU dobrog upravljanja u sportu, podržati europske strategije za socijalnu uključenost i jednake mogućnosti, smjernice EU-a za fizičke aktivnosti kao i druge dokumente u tom području.

Partneri Projekta ReSport su organizacije iz 8 zemalja: Francuske, Italije, Portugala, Irske, Turske, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Vodeći partner Projekta je Centar NAPREJ Maribor dok je partner iz Hrvatske Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Iznos ukupnog projekta je 488.928,99 €, a projekt je sufinanciran 80% od strane Europske unije preko programa Erasmus+ Sport – Collaborative Partnership, točnije sufinanciran je u iznosu 391.143,19 €, od čega iznos za Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke čini 59.481,00 €.

Obavještavamo Vas da portal hrvatskareprezentacija.hr zbog tehničkih poteškoća privremeno prestaje sa radom.